Vyhodnotenie súaže o časopis Rave a vynil Coldcut.

Víazom súaže o časopis Rave s stal majiteľ tejto emailovej adresy: sleepynko@post.sk. Vynil Coldcut od nás získava majiteľ tejto emailovej adresy:
it21891@decef.elf.stuba.sk. Výhercom srdečne blahoželáme a prosíme ich, aby sa nám ohlásil kvôli prebratiu výhri na tel číslo : 0905/799966.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*