Vyhodnotenie súaže o batohy firmy Zoot.cz!

Do súaže sa nám tentoraz prihlásilo viac ako pädesiat účastníkov. Správne odpovede boli 1995/15 -30 let/Batoh a výhercami sa stávajú :
1.Vlado Kohút(vladimir.kohut@papirius.sk)
2.Lucia Zelenková(burinkaaa@yahoo.com)
3.Rastislav Haraga(rhfaktor@post.sk)
Výhercom srdečne blahoželáme a prosíme ich, aby sa nám ohlásili na telefónom čísle 0905/799966 kvôli vyzdvihnutiu výhry…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*