Stereodrome: Vyhodnotenie sútaže

Výhercami 2×2 volných vstupeniek na akciu Stereodrome sa stávajú Peter čermák, Bratislava a Lucia Kozicová, Bratislava. Gratulujeme.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*