Multiplex: Blick.

Projekt BLICK: nový severský film a video 2001

V rámci projektu Mutliplace (www.multiplace.sk) sa v Synagóge — Centre súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave sa predstaví druhá rozšírená verzia programu prehliadky filmov a videí severských umelcov BLICK 2001. Komisia zložená z organizátoriek projektu vyberala zo 666 nominovaných filmov a videí vytvorených v období ostatných piatich rokov a výsledkom je súbor 50 diel 40 autorov. Po premiére projekcie v spolupracujúcich organizátorských inštitúciách, ktorá sa konala 6. — 7. 10. 2001 v Nordic Institute for Contemporary Art (NIFCA) v Helsinkách a 20. — 21. 10. 2001 v Moderna Museet v Štokholme (www.modernamuseet.se), nasledovalo medzinárodné turné s celosvetovým záberom. Trnavská prezentácia projektu je jedinou na Slovensku.

BLICK 2001 nie je tematicky štruktúrovaný. Organizátorky projektu sa snažili o vytvorenie určitého rytmu prehliadky a prispôsobenie jeho určeniu na projekciu vo výstavných priestoroch. Súbor predstavuje viacero rozpoznateľných tendencií, od „rozprávania príbehov” (storytelling), niekedy s čisto dokumentárnym poňatím alebo privátnou naráciou domáceho videa, až po vyjadrovanie sa k štruktúram — urbánnym, estetickým, sociálnym či polickým. Médium filmu a videa je v súčasnosti veľmi silné a BLICK 2001 vychádza z potreby prezentácie, ale aj diskusie o tomto médiu.

(spracované na základe textu R. G. Nesbitt, M. Lind a C. Widenheim)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*