Vyhodnotenie súaže o voľné vstupy na Stereodrome a Urban Exchange!

Správne odpovede zneli : Inigo Kennedy sa na Slovensku predstavil už dva krát a to v Nitre a Bratislava a headlinerom poslednej Multimediálnej party boli Up bustle and out a víazmi súaží sa stávajú majitelia týchto emailových adries :
gekim40@hotmail.com(stereodrome), martin.abrhan@swh.sk(stereodrome), soram@centrum.sk(urban exchange). Výhercom srdečne blahoželáme a prosíme ich, aby sa nám ohlásili kvôli prebratiu výhry na tel číslo : 0905/799966.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*