Vyhodnotenie súaže o voľné vstupy na Damonda Wilda.

Správna odpoveĎ znela: Damon Wild je majiteľom labelu Synewave a víazom súaže sa stáva Juraj Mojik a Roman Harák. Obom výhercom srdečne blahoželáme a prosíme ich, aby sa nám ohlásili kvôli prebratiu výhry na tel číslo : 0905/799966.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*