Vyhodnotenie súaže o cd od XXX.

Správna odpoveĎ znela akciu Gazometer, ktorá sa koná v sobotu 16.3.2002 v rakúskej Bank Austria Hale organizuje agentúra XXX productions. Víazom tejto súaže sa stáva majiteľ tejto emailovej adresy: techno@pobox.sk
Výhercovi srdečne blahoželáme a prosíme ho, aby sa nám ohlásil kvôli prebratiu výhry na tel číslo : 0905/799966.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*