Vyhodnotenie súaže o cd od XXX.

Správna odpoveĎ znela : na akcii Frankfurt clubbing zahrajú dji Frank Lorber, Dirk Diggler, Boss, Igor Pataky, Dalo, Benco, Milosh, Dave a Skank. Víazom súaže sa stáva majiteľ tejto emailovej adresy: ferianc@irb.sk
Výhercovi srdečne blahoželáme a prosíme ho, aby sa nám ohlásil kvôli prebratiu výhry na tel číslo : 0905/799966.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*