Vyhodnotenie súaže o časopis Rave

Správna odpoveĎ znela : headliner akcie Stockholm clubbing je Christian Smith
a víazom súaže sa stáva majiteľ tejto emailovej adresy : ferianc@irb.sk
Výhercovi srdečne blahoželáme a prosíme ho, aby sa nám ohlásil kvôli prebratiu výhry na tel číslo : 0905/799966.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*