Vyhodnotenie súaže!

Správna odpoveĎ na súažnú otázku : Aký štýl hrá Peter G Hawkens bola samozrejme
drum and bass a jeho CD s názvom Experience od nás získava majiteľ tejto emailovej adresy:
mikeot@post.sk. Víazovi srdečne blahoželáme.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*