Všetko najlepšie MIE!

Prečo gratulujeme akcii Music is everything? To je predsa jednoduché. Jej organizátori Martin Haberland a Marián Glaubic majú dnes meniny, k čomu im chceme samozrejme srdečne blahožela.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*