Synthzone 28/3/2003

MC-909 predstavuje nový typ pracovnej stanice, ktorý integruje audio a MIDI. Obsahuje 64-hlasový syntetizátorový modul s novou generáciou syntézy XV, sampler s 16MB RAM s možnosou rozšírenia do 272MB (DIMM alebo SmartMedia), 800 patchov, 64 rytmických setov a 693 waveformov, profesionálny 16-stopový sekvencer, množstvo 24-bitových efektov, niekoľko nástrojov pre mastering, intuitívne ovládanie, veľký LCD panel, USB port na prepojenie s PC, 6 analógových výstupov, stereo analógový vstup a S/PDIF digitálny vstup/výstup.

Syntetizátorový modul funguje na základe 4-tónovej syntézy, so stereo oscilátormi pre každý tón s možnosou prehrávania 64 hlasov naraz. Ako vstupný signál sa môžu použi aj samplované zvuky a napriek zložitosti celého modulu je jeho ovládanie jednoduché vĎaka veľkého množstva ovládacích prvkov.

Zabudovaný sampler umožňuje nahrávanie zvukov cez analógové alebo digitálne vstupy a vĎaka USB rozhrania je možné nahráva sample vo formáte WAV/AIFF priamo z počítača. Tiež je možné prenáša sample z MC-909 do počítača.
Spracovanie samplov je možné niekoľkými spôsobmi. Pomocou nástroja Wave Edit je možné nahraný audio-signál editova v grafickom móde pomocou LCD obrazovky. Funkcia Timestretch umožňuje zmenu tempa jednotlivých loopov bez toho aby sa zmenila výška tónov. Pomocou funkcie Chop sa dajú zasa loopy rozseka a jednotlivé časti potom znova posklada v ľubovolnom poradí. Prehrávanie samplov môže by ovládateľné programovo cez sekvencer alebo manuálne pomocou tlačidiel, poprípade cez externú MIDI klávesnicu.

Zabudovaný sekvencer prináša tiež mnoho nových funkcií. Jeho rozlíšenie je 480 TPQN pre precíznejšie časovanie, jednotlivé patterny môžu ma až 998 častí a zabudovaná funckia TR recording (Piano Roll) umožňuje editáciu viacero tónov naraz. Sekvencer je úplne kompatibilny so standardom MIDI a umožňuje import a export SMF sekvencií cez USB port.
Množstvo predprogramovaných presetov v štýloch hard-house, trance, techno, breakbeat, hip-hop a R&B, uľahčuje tvorbu hudby hlavne pre začiatočníkov.

Veľké množstvo efektov poteší hlavne tých čo nemajú k dispozícii kompletné štúdio a môže by veľmi užitočné pri živom vystúpení. Aby sme spomenuli iba tie najdôležitejšie MC-909 obsahuje efekty ako 24-bit reverb, kompresor, 2 nezávislé multi-efekty pre filtrové algoritmy, synchronizovateľný tempo-efekt, phaser, distortion, Lo-Fi a COSM® Amp Modeling.
Okrem kanálových efektov je MC-909 obsadený aj Mastering processorom. Tento špeciálny nástroj obsahuje 3 pásmový kompresor a umožňuje tak finálne spracovanie zvuku vo vysokej kvalite.

Z množstva ovládacích prvkov stojí za spomenutie veľká LCD obrazovka, mixer, emulátor gramofónov (Turntable Emulation), ktorý umožňuje zmenu rýchlosti počas prehrávania (vĎaka inovatívnemu timestretchingu). Zaujímavý prvok je Twin D Beam Controller, ktorý umožňuje spúštanie samplov pomocou dvoch infračervených svetelných lúčov.

(www.mc909.com)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*