Rakúska Love Parade nebola !

PoĎla zatiaľ neoverených správ sa rakúska Love Parade, ktorá sa mala kona počas posledného víkendu vo Viedni neuskutočnila pre nedostatok sponzorov. Informoval nás o tom sklamaní bratislavský Raver, ktorý sa túto smutnú správu dozvedel z teletextu a bol nútený zmeni svoje plány. Jeho slová by však mohlo potvrdzova aj
neupdatovanie if oficiálnej web stránky http://www.loveparade.at/2003/, kde je napísane iba
“čakaj na nové informácie”. KeĎže tieto informácie neboli dodnes pridané, je možné, že sa viedenskej Love Parade už nedočkáme. Škoda!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*