Profil:Glen Wilson

– BIO ( part 1 )

Glenn začal svoju djskú kariéru v roku 1992 v malom lokálnom rádiu v Helsingborgu, čo je mesto na juhu Švédska do ktorého sa dostanete jednoducho z Nemecka priamo trajektom. Hrával tam rôzne druhy techna a house, ktoré v tom čase boli ešte len na začiatku svojej cesty k ovládnutiu celosvetového trhu s hudbou. Ku koncu roka mu však jeho činnos v rádiu prestala stači a tak sa rozhodol založi vlastný obchod s platňami a label, ktorý nazval Planet Rhythm. Cieľ tohto vydavateľstva bol jednoduchý : predstavova tvorbu mladých švédskych interpretov.

Niekedy počiatkom roku 93 sa Glenn vĎaka korešpondencii s chalanom v Stockholme ktorý taktiež predával platne stretol s Cari Lekebuschom. Pravdepodobne si hneĎ padli do oka pretože Cari súhlasil s tým že pre Glennov label nahrá prvé dve platne. Prešiel Ďalší rok a Glenn sa kvôli rozvoju obchodu aj vydavateľstva rozhodol presahova do Stockholmu. Po pár mesiacoch hľadania konečne našiel miesto pre obe svoje aktivity – zhodou okolností sa toto miesto stalo domovom aj pre Lekebuschove Hybrid Productions&Studio. No a keĎ sa už dali tak pekne dohromady, nič nebránilo ich plodnej spoluprácii, ktorá onedlho začala prináša aj prvé ovocie. Onedlho totiž Glenn potreboval pomôc v obchode a taktiež začal hľada aj nových interpretov pre svoje vydavateľstvo a práve v tom sa Cari ukázal ako veľmi nápomocná osoba. Okamžite totiž kontaktoval pár svojich kamarátov a promo nahrávky sa čoskoro začali hrnú. Netrvalo dlho a na Planet Rhythm sa čoskoro začali začali objavova mená ako Adam Beyer, Jesper Dahlbaek ( aka Lenk), Thomas Krome, Frederik Almqvist (aka RND Technologies). Onedlho sa Glenn rozhodol pre sériu remixových EPčiek o ktoré sa postarali mená ako The Advent, alebo Cristian Vogel.

Po mnohých rokoch strávených vo Švédsku sa ale jedného krásneho dňa roku 95 rozhodol Glenn vráti spä do rodného Anglicka. Ani tam však nepoľavil vo svojich aktivitách a hneĎ po svojom príchode založil Planet Rhythm UK. Podobne ako švédsky originál si aj tento label kladie za úlohu vyhľadávanie talentov, tento krát je jeho produkcia zameraná celosvetovo. Aj napriek tejto ideológii sa na ňom objavujú aj Švédi, používajú však rôzne pseudonymy : Shapechanger (Cari Lekebusch), 40ft PUMA (Frederik Almqvist). Zámer orientova sa aj na medzinárodnú scénu sa však taktiež veľmi rýchlo začína prejavova ako produktívna myšlienka a vĎaka nemu si Planet Rhythm UK pripísala na svoje konto prvé nahrávky interpretov, ktorí si čoskoro vydobili rešpekt a uznanie aj celosvetovo ( Gaetek, Umek, Headroom). Na tejto značke našli miesto na vlastnú realizáciu aj mnohé ženy producentky, ako napríklad Jana Clemen (aka Abstract Soul )

Text: Organizátor

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*