POHODA SPUSTILA NOVÝ WEB, ZVEREJNILA LINE-UP

A TRI VÝZVY K POHODA IN THE AIR

Už zajtra večer sa začne online festival Pohoda in the Air. Pri tejto príležitosti festival Pohoda spustil novú
verziu svojho webu aj s niektorými funkciami špeciálne nadizajnovanými pre tento online festival. Okrem
toho zverejnil kompletný line-up a v súvislosti s festivalom si Pohoda pripravila pre návštevníkov resp.
divákov aj tri výzvy: Súťaž pre klaviristov, ktorí spolu naživo v Trenčíne privítajú slnko, súťaž o tandemový
zoskok na letisko Trenčín a výzvu pre všetkých fanúšikov Pohody, v ktorej môžu posielať videá, ako
sledujú Pohoda in the Air.
Web Pohody prešiel najväčším faceliftom za posledné roky. Cieľom grafičiek Terezy Maco a Zuzany
Liptákovej spolu s developerom Rasťom Chynoranským bolo aktualizovať, sprehľadniť a zatraktívniť web
Pohody. Na zmene začali pracovať ešte pred presunom Pohody a rozhodnutím urobiť online festival –
prostredie tak napokon prispôsobovali „virtualite“ Pohody in the Air. Homepage webu sa snaží vyjadriť
ďalšie dimenzie, ktoré ponúka festival v online priestore. Jednotlivé pódiá predstavujú „planéty“
obiehajúce okolo letiska Trenčín. Po ich rozkliknutí sa zobrazí harmonogram stageu i náhľad streamu.
Kompletný harmonogram nájdete sekcii line-up. Vďaka nemu si môžu diváci naplánovať vlastnú Pohodu
in the Air.
Pohoda in the Air bude bez návštevníkov, no výnimkou potvrdzujúcou pravidlo bude jeden výherca
tandemového zoskoku na letisko Trenčín vďaka súťaži zverejnenej na facebooku Pohody. Tak, ako je
neoddeliteľnou súčasťou trenčianskeho festivalu vítanie slnka, patria k nemu aj „pouliční muzikanti“
hrajúci na klavíroch v areáli Pohody. Tieto dve tradície sa prenesú aj do Pohody in the Air vďaka výzve
pre klaviristov. Z videí uverejnených v komentároch pod postom k súťaži vyberie odborná porota zložená
z klaviristky Lucie Chuťkovej, Doroty Nvotovej a Braňa Jobusa troch víťazov, ktorí si zahrajú live na
Pohoda in the Air počas vítania slnka z piatka na sobotu (deadline pre postovanie videí je dnes – v stredu
8. júla, o 23.59).
Najdôležitejšou súčasťou Pohody vytvárajúcou jej nezameniteľnú atmosféru sú jej návštevníci. Aj keď sa
festivalu priamo nezúčastnia, organizátori ich plánujú zapojiť. Divákov preto vyzývajú, aby na adresu

V Trenčíne, 8. 7. 2020

ambassador@pohodafestival.sk posielali 10 – 30 sekundové videá, na ktorých sledujú program Pohody
in the Air. Tie najlepšie budú zakomponované do aftermovie z tohto festivalu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*