Palace: Znamenia

Tajomne mystický, no zároveň dostatočne pútavý príbeh prináša už mnohokrát spracovanú tému dobytia sveta mimozemskými tvormi, čím majú vyvráti všetky vedecké tézy o tom, či niekto iný ešte žije v tomto svete. Ako prví si ich všimnú deti bývalého kňaza, ktorý práve prišiel o manželku a spolu s ňou o všetku vieru v boha.
Bojí sa teda o to posledné, čo mu na svete zostalo – vlastné deti..

Práve oni však odhalia pravú príčinu príchodu mimozemšanov k nám. Vravia, že alieni vyčerpali všetky zdroje svojej planéty a preto hľadajú náhradu. Pravdepodobne tiež budú chcie využi ľudskej stratégie – pozemský boj. Mráz vám bude beha po chrbte, keĎ budete spolu s celou rodinou Hessových sledova televízne správy hovoriace, že obsadených je už viac ako 270 miest po celom svete, čo len potvrdí detské predpovede.

¼udí sa zmocní panika, zapåňajú chrámy a synagógy. Neostáva iné ako zabedni okná, navari si poriadne dobré jedlo a potom už iba čaka, čo príde… Útok!? Koniec sveta?

To už sa ale dozviete v kine, no ručím vám zato, že sa nudi nebudete ani na krátku chvíľu. Slabším povahám doporučujem ís na film tak, aby sa vracali ešte za svetla.

Viac na web stránke kina Palace – www.palacecinemas.sk

Týždený program kina Palace si môžete objedna na adrese :robertrybar@palacecinemas.sk

text: Filmarik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*