Palace : Dve veže

KeĎže by sa dalo iba veľmi ažko opísa všetko to, čo sa za tie neuveriteľné tri hodiny filmu odohralo načrtnem vám aspoň v krátkosti dej tohoto fantastického príbehu plného dobrodružných ciest a romantiky…

Tak ako vo väčšine rozprávok aj tu ide o boj dobra a zla, ktoré tu v tomto prípade zastupuje černokňažník Saruman. Ten sa sediac vo svojom zámku s dvoma vežami pripravuje ovládnu krajinu pomocou armády 10 tisíc Skurutov. Moc nepriateľa rastie a keĎ už všetci strácajú nádej, vynorí sa zástupca dobra Biely Agendolf a začína vojna.

Veselo ako v márnici je v tomto filme plnom kúziel a odvážnych bitiek s jediným cieľom, ubráni sa nadvláde dvoch veží… Našastie strach o prežitie pretínajú nádherné prírodné scenérie ciest malého Hobbita Froda ako aj láska hrdinského Arragona k dcére kráľa Thoeda.
či bude ma táto rozprávka tak ako je dobrým zvykom šastný koniec sa dozviete až v kine, nudi sa však určite nestihnete. Pri pohľade na znetvoreného gluma Smeangola, ktorý sprevádza Froda na ceste do Mordoru, či záverečné boje vám čas totiž ubehne ako voda.

Napoviem vám však, že maličkej armáde kráľa Rohanu Theoda, ktorá sa ako prvá musí bráni Samuronovej armáde prídu na pomoc nesmrteľný Elfovia a keĎ Saruman vypáli čas lesa aj hovoriace stromy Enti. Ubráni sa teda 300 Rohanov odhodlaných hrdinsky padnú v boji pre svojho pána proti neskutočnému zástupu Skurutom, ktorí sa blížia k hradu?

Kedy si môžete prís tento film pozrie sa dozviete na stránke www.palacecinemas.sk

text: Filmarik

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*