Multiplex : Gróf Monte Christo

Novú podobu slávneho Dumasovho románu s názvom Gróf Monte Christo zobral tentoraz do rúk
režisér Kevin Reynolds a urobil z neho tuctový historicko-dobrodružný mládeži prístupný film, ktorý sa v mnohom líši od Dumasovho literárneho predobrazu.

Celý príbeh je zbavený romantického oparu a jednotlivé skutočnosti sú podávané vo veľmi realistických farbách. V americkom myslení to však zároveň značí aj zjednodušenie viacerých zápletiek a vypustenie niektorých motívov. Napriek tomu má film odstrašujúcich 131 minút.
Náročnejšiemu publiku môže prekáža americké sprimitívnenie, tradiční masoví diváci komerčných filmov tu nenájdu ani obľúbené hviezdy, ani náročné trikové scény, ani divokú akciu, ani sex. Je pravda, že Paríž i Marseille sú pomocou digitálnej techniky zobrazené veľmi presvedčivo, no to už asi dnes sotva možno považova za magnet lákajúci divákov.

Pýtate sa prečo vás teda na tento film voláme, odpoveĎ je jednoduchá. Aby ste zamysleli sami nad sebou a porozmýšľali koho myslením sa budete v živote riadi, keĎ nie svojim a zároveň si po vzhliadnutí filmu uvedomili, že veľká čas z toho, čo v tejto čiastočne zreplikovanej recenzii bolo napísané vôbec nie je pravda. Aký bude záver, to už nechám na vás podstatné je, že sa zastavíte a porozmýšľate sami nad sebou, čo dnes býva niekedy osudným takže pozor!

Kde ho hrajú:

Tatra/KOŠICE 25.04.-28.04.2002 15:30, 17:30 75,-
Tatra/KOŠICE 29.04.2002 15:30, 18:00 55,-
Tatra/KOŠICE 30.04.2002 15:30, 18:00 65,-
Družba/KOŠICE 23.04.-24.04.2002 16:30, 19:30 65,-
Hviezda/BANSKÁ BYSTRICA MP 12 27.04.-28.04.2002 14:00, 18:15 70,-
Hviezda/BANSKÁ BYSTRICA MP 12 25.04.-26.04.2002 18:15 70,-
Hviezda/BANSKÁ BYSTRICA MP 12 29.04.2002 18:15 50,-
Hviezda/BANSKÁ BYSTRICA MP 12 30.04.-01.05.2002 18:15 70,-
Úsvit/ŽILINA MP 12 23.04.-24.04.2002 17:45, 20:00 60,-
Moskva/Martin 23.04.-24.04.2002 17:30, 19:30 55,-
Baník/Spišská N. Ves 25.04.-28.04.2002 16:30, 19:00 60,-
Polus – Ster century/BRATISLAVA 18.04.-24.04.2002 16:25, 19:0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*