M-Tip(33.)

Už hodnú chvíľu premýšľam, do čoho sa dnes pustím, o čom si trošku spoločne podebatujeme. Možno to tak nevyzerá, ale naozaj s niektorými z Vás debatujem o mňou zvolených témach formou emailu. Je to celkom fajn, pozna rôzne názory rôznych ľudí.
Tento týždeň som debatoval s jedným týpkom,ktorého som odfotil na párty a on zo srandy, či ma môže zažalova. No nie o tom sme debatovali zopár minút. Vidíte, teraz som si spomenul, točil som nedávno o priamej komunikácii a chatoch na inete plus txt-ové komunikácie…a sám komunikujem v dos značnej miere elektronickou formou. No fajn,k veci, kecali sme o drogách a čo je človek schopný spravi, ako sa správa a ako nespráva. ažko sa vyzu z niečoho, čo sa Vám už podarilo spácha. Je blbos sa vyhovára slovami: nebol som čistý, eufória mi tiekla aj ušami… niekedy to nepomôže, keĎ človek sám neskúsil, aké to je. V žiadnom prípade nejdem nabáda k obohateniu svojho vnímania a zážitkov o Ďalší rozmer, ktorý Vám práve chémia môže poskytnú. No nejdem ani moralizova čo sa smie a čo nie. Od toho je predsa každý sám a má vlastný rozum, čo chce a čo smie.
Smeroval by som k tomu konaniu. Myslíte si ako ja, že konanie človeka pod vplyvom je mimo rámec normálu a preto by malo by aj tak posudzované? Ja rozhodne ANO!
Musíme bra do úvahy fakt, že stuff je tu a tak to je, je to súčas životného štýlu skupiny populácie, ktorá sa rada zabáva práve klubovým spôsobom. Samozrejme sa vyskytujú drogy aj v iných sociálnych skupinách, nebudem sa však teraz zaobera vecou globálne, je to irelevantné.
Na tancovačke je zreteľne bada, kto šlape a ako.
Viem, že človek by si mal stᝠza všetkým čo kedy spravil, či už to bolo dobré alebo zlé, raz to spravil a musí znáša následky toho. Iné je vec posudzova z druhej strany, tej pozorovateľskej. Myslím si, že treba bra na zreteľ, pod akým vplyvom to robil a tak na človeka Ďalej aj nahliada. Treba zvažova, či to či ono urobil s hlavou čistou alebo s pozmenenou psychikou. Defacto, robi si názor o ľuĎoch na party asi nie je tou najlepšou voľbou. Teda, nie v každom prípade.
SnáĎ ste pochopili čo chcel tým autor poveda. Prípadne konzultácie na mojom emaile (ruzicka@andex.sk)
🙂
Noooo, asi nie je na mieste prvý prázdninový víkend doma sedie, pozrime sa do partylistu: veľmi slubne vyzerá Goral Insomniac v Prešove, dramatici si prídu na svoje zrejme v Leviciach.
KeĎže sa to nejako zhoduje s programom v telke.. hehe(žeby P.R. začal podnika aj na klubovej scéne?) sobota je veľmi hustá v Arzenale na Elemente.
Na čo sa osobne teším v najbližšej dobe ja sám, je SATURATION III. stretáme sa tam.
Off – Marek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*