Hi -tech: REZ

Už samotný názov napovedá, že pôjde o niečo netradičné… Skúsim tento svoj výrok poopravi. Námet tejto hry je jedným slovom šialený. Ako ostatne veľká čas japonskej produkcie. Stanete sa hackerom, ktorý bojuje…no…bojuje za nejaké ciele a proti Zloduchom. Ostatne, nikto (pravdepodobne ani on) netuší, čo taký hacker vlastne od života chce. Ale samozrejme Vy ste Veľký Hacker a ten je iný. Uvedomelo bojujete proti Zlému Vírusu za účelom nastolenia Poriadku v Počítači. Možno si poviete, že pletiem dve na tri, ale počkajte ešte. Táto hra patrí do skupiny zvláštností, ktoré sa len ažko opisujú a zaraĎujú.

Príbeh v tomto prípade nezohráva žiadnu úlohu a pôsobí len ako východiskový bod na tvorbu vizuálnej predstavy a celkovej osnovy. REZ však ide Ďalej a rovnako dôležitú úlohu v ňom zohráva aj hudba a zvuky. Je to vlastne hudobná strieľačka s avantgardným vizuálnym dizajnom. Šialená definícia, ale tak to je!!! Na celom svete sa recenzenti stretávali s rovnakými obtiažami pri opisovaní neopísateľného. Aj ja sa teda o to pokúsim a zhodnotenie výsledku nechám na Vás.

Hra Vás uvedie do grafického prostredia podobnému (dnes už legendárneho) filmu TRON. Pre bližšiu predstavu to môžem ešte prirovna k svojho času priekopníckemu výsledku spolupráce skladateľa Jana Hammera a spoločnosti MIRAMAX – Beyond the Minds Eye. Vaša postava hackera letí kyberpriestorom po predpočítanej trajektórii a Vašou úlohou je na základe Vášho uváženia a reflexov čo najefektívnejšie zostreľova letiace objekty. Ovládate len zameriavací krížik, ktorý pri podržaní tlačidla X dokáže označi viaceré objekty (ako PC myš) a tak je Vaša efektivita vyššia. Ale to nie je všetko. Týmto ostreľovaním zbierate hudobné motívy a samostatné zvuky, ktoré sa postupne začleňujú do rytmického podkladu znejúceho na pozadí. Ako výsledok Vášho snaženia sa potom javí jedna kompletná a funkčná melódia v štýle (nie som odborník) chillout. Dá sa to prirovna k ambientným experimentom Harolda Budda a Briana Ena v kombinácii s umierneným DJ.

Hudobná stránka je vysoko presvedčivá a Vy sa na nej spolupodieľate tým, ktorý objekt zostrelíte a ktorý nie. Ale tých nezostrelených nesmie by veľa, lebo Vaša postava podlieha určitej evolúcii podľa nazbieraných bodov. Môžete sa z pôvodného &quotplátkovaného” panáka zača meni na humanoida alebo naopak na jednoduchú diskoguľu. Počas hry sa stretnete s množstvom rôznych nepriateľov, ktorý sú druhovo príbuzní nepriateľom zo strieľačiek R-Type Delta, Ray Crisis, Einhander alebo aj Space Invaders. Lietajú buĎ samostatne alebo v húfoch a Vy môžete vĎaka možnosti označovania skupín eliminova až 8 objektov naraz a získa tým zaujímavý hudobný motív sprevádzaný vizuálnym ohňostrojom. Počas jedného sektoru budete ma neustále dobrý prehľad o stave Vašej evolúcie a tak presne viete, kedy máte zabra a kedy sa môžete trochu poobzera po okolí. Vizuálna stránka je totiž natoľko revolučná, že ani na základe priložených obrázkov si nebudete podľa mňa vedie utvori jasnú predstavu, čo Vás čaká. Tu si prídu viac na svoje okolosediaci ľudia. Kapitolou samou o sebe sú koncoví bossovia. o ktorých môžem poveda zase toľko, že sú netradiční. Povedzme to môže by obrovská guľa s desiatkami pulzujúcich platničiek, ktoré sa zrazu rozletia na všetky strany a utvoria Ďalší bizarný útvar. Ovládanie je naozaj napriek vyššie opísanému chaosu jednoduché a pohodové a samotná hra skrýva obrovský zábavný potenciál. Samozrejme len pre ľudí, ktorí sú otvorení všetkému novému a netradičnému – ľuĎom, ktorí by najradšej žili v kyberpriestore už dnes.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*