Fotky z Hradu2002 aj na Rock Volieb!

Tanečnú party Hrad 2002, ktorá ako dúfame odštartovala novú tradíciu, nám tento rok na Beckove podporil projekt Rock volieb 02. Tento projekt
vychádza z toho, že ak sa mladi ľudia rozhodnú ži aktívne a naplno, mali by
rovnako pristúpi aj k voľbám v dňoch 20. – 21. septembra, lebo sa týkajú
nás všetkých. Pripomína ľuĎom, že ak chcú rieši malé problémy vo svojom
okolí, nemali by sa postavi chrbtom k tým väčším, v ktorých je táto krajina
ponorená až po uši. A keĎže je to všeobecné posolstvo, Rock volieb 02 nemá
problém podpori aj podutia, kde sa hrá iný štýl muziky než majú v názve.
Viac o nich nájdete na sajte www.rockvolieb.sk

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*