Domased Electronica remix competetion

Slovenskí aj zahraniční tvorcovia a producenti, ktorí majú záujem vyskúša si svoje remixérske schopnosti na jednej zo skladieb Domased Electronica, dostávajú voľnú ruku pri žánrovej orientácii svojich remixov. Postup, ktorý je potrebné vykona pre vstup do súaže, je nasledovný:
· Stiahni a vypočuj si skladby v originálnej podobne v MP3 súboroch:

He Is Leaving Us (chillout / downtempo)
Tarantula (hardtrance)

· Stiahni si balíčky so samplami k príslušnej skladbe:

Pack_HILU.zip (2.9MB)
Pack_Tarantula_hm_.zip (170kB)

· Rozhodni sa pre remix. Remixova môžeš aj obidve skladby. Remixy nie sú žánrovo obmedzované. Remix pomalého originálu môže by rýchly a naopak.

· Svoj remix pošli do uzávierky súaže 24.novembra 2003 (pondelok) poštou na CD médiu vo WAV súbore na adresu:

Ladislav Zajic
Sama Chalupku 30/10
97101 Prievidza

Po uzávierke vyberie Domased Electronica 2 víazné remixy, ktoré sa dostanú na jeho album. Súaž vyhodnocuje Domased na základe svojich osobných kritérií a preferencií, najdôležitejším hodnotiacim kritériom je orginálnos remixu.

Viac na http://www.audionet.sk/index.php?a=Nc&f=clanok&IDc=1066921603

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*