CLUBBER.SK –PODVODNÍCI UŽ AJ NA ELEKTRONCICKEJ SCÉNE !

Už som si začínal myslie, že aj na Slovensku sa môžu veci pohnú dopredu. Že aj v tejto malej krajine môže fungova scéna elektronickej hudby so všetkým, čo k nej patrí. Sľubne rozvíjajúce sa internetové stránky o tejto hudbe vo mne budili dojem, že sa konečne začína niečo dia.

Bohužiaľ, typický amaterizmus ich tvorcov ma veľmi rýchlo vyviedol z naivného optimizmu.

Je tomu už vyše mesiaca, čo som si objednal na stránkach www.clubber.sk Bassline, magazín o českej a niekedy aj slovenskej klubovej scéne. Možnos predplatenia cez nich ponúkajú hneĎ na titulke. To bolo 10.marca. Promptná žiados o zaplatenie vopred a prísľub okamžitého a pravidelného zasielania časopisu aj s CD prílohou na seba nenechala dlho čaka, a tak som to riskol v domnienke, že ide o serióznu stránku a riadne poslal peniaze na dané číslo účtu (28.marca). Omyl, bohužiaľ som si pritom neuvedomil, že žijem na Slovensku.

Po niekoľko dňovom bombardovaní mailami ma tvorcovia sajtu Clubber presvedčili o svojej neschopnosti. Najprv výhovorky na nefunkčnos servera, potom vykrúcačky. A vrcholom všetkého skutočnos, že oni za nič nemôžu, vraj sa mám obráti na samotných Bassline, konkrétne dokonca priamo na šéfredaktora a vraj ich mám informova, ako som dopadol !!! To mi až bolestne pripomenulo u nás všade prítomnú byrokraciu, ktorú som na internete, ktorý by mal by médiom progresívnym, naozaj neočakával.

Samozrejme, do dnešného dňa je celá vec v stave, že peniaze síce zinkasovali, ale nič neposlali. Bassline-u som sa nedočkal a asi ani nikdy nedočkám. Vraj je to v štádiu riešenia. Nehovoriac o tom, že môj mail so žiadosou o navrátenie peňazí samozrejme ignorovali takisto.

Výzva ,,OBJEDNAJ SI BASSLINE“ je na www.clubber.sk doteraz.

Je veľká škoda, že internetové stránky sa začínajú zvrháva na typické slovenské pomery: hurá systém a nadšenie na začiatku, no akonáhle o niečo ide – neschopnos, výhovorky a hľadanie vinníka všade inde, len nie v sebe.

Vetu ,,na Slovensku je to tak“ som doteraz pripisoval starším ľuĎom, spomínajúcim na staré zlaté časy totality a ako optimista som ju brával s rezervou. Až doteraz…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*