Bisley je spä!

Ako sme vás v minulosti informovali slovenský drum and bassový dj Bisley, známy vĎaka akciám Your Sound v Dune odišiel na nejaký čas pracova do zahraničia. Včera bol po prvý raz videný v rámci akcie I seek you. Nevie sa teda, či Bisley dostal iba chu na jedno malé pivo, alebo ho už drum and bass omrzel úplne. Každopádne vás o tom budeme včas informova. 🙂

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*