Bassline Elektronik

V červnu 2001 jsme nastartovali velmi úspěšnou akci na podporu domácích producentú, vydávání domácích autorských desek a značně jsme tak přispěli k rozvoji české taneční scény. Věříme, že správným směrem.

Aktuálně máme připravenou novou akci Kluby 2003, tentokrát určenou na podporu klubú, klubovek a dalších pravidelných akcí. Cílem je pomoci klubúm nejen přežít dnešní velmi složité období, kdy megaparty doslova likvidují i ty nejkvalitněji připravené klubovky, ale také těm nejlepším klubúm nabídnout pravidelné a účinné promotion v časopise BE a na web stránce Bassline.cz. Pochopitelně za velmi výhodných podmínek.

Nová podoba Bassline, tedy BE obsahu je několik výrazných změn, zacílených právě na kluby a klubové akce. Protože nejde jen o pouhou inzerci, rozšířili jsme obsah o několik stran s čistě klubovou „náplní“. Dvě strany budou věnovány vždy profilu vybraného klubu a informacím o nejzajímavějších klubových akcích, plus partylistu. Další dvě jsou zacíleny na reporty z klubú a klubovek. S postupným rozšiřováním počtu stran ze současných 84 na např. 96 se pochopitelně rozšíří také obsah těchto stránek. Mimo jiné, hned v prvním čísle jsme vyzpovídali zástupce klubú jako Fléda, Radost, Roxy a Mecca na téma ‚Přežijí kluby rok 2003?‘ Takovéto téma v našem diskusním fóru jistě není posledním v tomto roce.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*