Artattack: HIP-HOP.sk offline!

Ako ste si už možno všimli, dňom 9.4.2003 nastal výpadok domény HIP-HOP.sk. Stalo sa tak pre moju nespokojnos so službami firmy EuroNet, u ktorej som mal zaplatený webhosting a neuhradil som Ďalšiu faktúru.

Rozobera tu detaili a zaažova vás s nimi je asi zbytočné, len napíšem toľko, že táto firma sa správala veľmi neseriózne, a za poplatky ktoré účtovali, neposkytovali to, čo by som si predstavoval. Preto som sa rozhodol spoluprácu s firmou EuroNet ukonči a stránky presunú na iný server.

Bohužiaľ je to spojené s trocha väčším množstvom administratívnych úkonov, takže doba obnovenia bude možno trošku dlhšía ako by ste čakali. Doménu musím premigrova do nového registračného systému, ktorý bol od tohto roka zavedený, pričom musím niekoľkokrát navštívi notára.

Už teraz vám však viem prisľúbi, že pokiaľ sa nevyskytnú žiadne problémy, HIP-HOP.sk bude opä v prevádzke od 1. mája v úplne novom dizajne s pozmenenou štruktúrou, zavedeným redakčným systémom a Ďalšími vychytávkami, ktoré určite prispejú k výraznému zvýšeniu kvality a obsahu.

Zostante s nami, 1. mája, na sviatok práce, to roztočíme na plný plyn. Máte sa na čo teši.

Text: Lumir [HIP-HOP.sk]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*