Vyhlásenie Openair festival GO PLANET ROXY

Festival navštívilo denně zhruba 16.000 osob, návštěvnost v páteční den festivalu (20.6) byla o něco slabší než tento počet, sobotní (21.6) návštěvnost tento počet naopak lehce přesáhla.

Po organizační stránce proběhl festival bez větších problémú, veškeré pořadatelské složky (produkce, provoz, security, guest service) fungovali na velmi profesionální úrovni.

Z avizovaných 161 vystoupení projektú, divadel, workshopú, kapel a djú se konala všechna s výjimkou tří: Dj Jimmy Van M nestihl svúj let z USA a tudíž nemohl odehrát svúj set a dvě divadelní představení Teatr Novogo Fronta – Fabrika L‘ludi a Jitka Otevřelová – Kruhelník odpadla kvúli výpadkúm elektrického proudu – viz další odstavec.

Velkým problémem se ukázala být spolupráce s firmou Phoenix Zeppelin, která dodávala pro festival agregáty (napájecí centrály). Jedna z centrál (na kterou byly napojeny stany Luna Arena, Xmag Tent, Radio1 Tent, stánek serveru techno.cz a další) byla zjevně vadná a firma přes opakované upozornění pořadatele odmítla dodat náhradní, v dúsledku toho došlo k opakovaným výpadkúm proudu v této části areálu. Pořadatel vyvodí ze situace dúsledky a omlouvá se postiženým subjektúm.

Na veškerých barech se obsluhovalo bez front a veškerého sortimentu byl dostatek, stejně jako u nabídky jídelních stánkú. Byl zajištěn dostatečný počet mobilních toalet a množství pitné vody zdarma, jediné fronty vznikaly při největších návalech na vstupní bráně z dúvodu dúkladných bezpečnostních kontrol, díky kterým se celý festival obešel bez větších úrazú i problémú (pořadatelská služba nezaznamenala žádné šarvátky či konflikty, záchranná služba ošetřovala pouze několik drobných nevolností, zpúsobených úpalem či dehydratací).

Nepříjemným problémem pro návštěvníky festivalu se stala automobilová doprava na místo konání festivalu z dúvodu tragické autonehody, která se odehrála na příjezdové komunikaci a která zcela paralyzovala dopravu na několik hodin. Tento faktor nebylo možné z hlediska pořadatele ovlivnit.

Starosta města Tábor a další místní úřady hodnotí akci kladně, stejně jako tolerantní obyvatelé, žijící v okolí areálu (místní policie nezaznamenala takřka žádné stížnosti na nadměrný hluk, vandalismus, apod)

Další vadou na kráse festivalu, kterou nemohl pořadatel ovlivnit, byl zvukový výpadek při vystoupení skupiny Moloko, která ve své technické výbavě měla kabely, které zpúsobily zkraty po odehrání 35 minut z púvodně avizovaných 50 minut. Vzhledem k tomu, že technicky a výkonově mnohem náročnější vystoupení skupin Marilyn Manson a Morcheeba proběhla zcela bez problému, je zřejmé, že vada byla u vlastní techniky skupiny. Pořadatel se tímto omlouvá za zkrácení programu této kapely o 15 minut, ačkoliv se tak nestalo jeho vinou.

Všeobecně hodnotí pořadatel festival jako mimořádně úspěšný. Založila se tradice festivalu světového formátu a návštěvníci se již nyní mohou těšit na další ročník akce. česká i světová média hodnotí festival s velkým nadšením (s výjimkou české Televize, která takto významnou událost ve svém zpravodajství ignorovala a natočila pouze hromady svážených odpadkú dvě hodiny po konci akce těsně před jejich likvidací).

Děkujeme všem, kteří se na festivalu podíleli a všem, kteří ho poctili svou návštěvou.

Za pořadatele,

Tolga Alačam, tiskový mluvčí
Tolga.alacam@goplanetroxy.cz

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*