Tanec a drogy 03.

Poprvé jsme s vámi spolupracovali na anketě zjišující, jaké drogy a jak moc je máte rádi, již před dlouhými třemi roky. Vzhledem k tomu, jaké přinesla výsledky, a změnám, kterými od té doby taneční scéna prošla, Bude zopakování ankety velmi zajímavé.

Díky vašim odpovědím v anketě Semtex Dance 2000 se podařila udělat největší sonda do rozsahu, zpúsobu a kontextu experimentování s drogami u specifické populace návštěvníkú tanečních akcí, kde se nejen v čR typicky koncentrují rekreační uživatelé drog. Výsledky byly využity v řadě odborných prací, pomohly zlepšit informovanost o problematice experimentování s drogami a pomohly také naplánovat nebo podpořit praktická opatření v zájmu ochrany zdraví návštěvníkú parties.
Svou úlohu měla výsledná data i při definování úkolú protidrogové politiky. Jedním z těch aktuálně splněných je předložení legislativních změn navrhujících rozdělení ilegálních drog do tří skupin podle jejich skutečných zdravotních a společenských rizik.
Svět se ale za poslední 3 roky podstatně změnil a pravděpodobně se změnila i taneční scéna. Ti, co před léty stavěli její základy, dnes mají rodiny a méně času na víkendové tanečky. Ti, kteří v roce 2000 ještě nevlastnili občanský prúkaz dnes tvoří podstatnou část pravidelných kluberú. Věnujte proto prosím 20 až 30 minut svého času vyplnění nové verze dotazníku Tanec a drogy 03, který je z části převzat z ankety organizované v loňském roce National Addiction Center ve spolupráci s magazínem Mixmag, z části odpovídá dotazníku verze 2000 – a z části se ptá na nové lokálně specifické otázky. Webový formulář pro online vyplnění a odeslání je dostupný na adrese www.drogy-info.cz/tanecadrogy03. Sběr dat bude probíhat do konce září. Anketu organizuje občanské sdružení Drogmem ve spolupráci s vydavatelstvím iMedia, Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti a Laboratoří pro výzkum závislostí Psychiatrického centra Praha.

Některé otázky překračují běžnou hranici intimity, je však nezbytné je položit při hledání objektivní reality. Všechny údaje, které nám poskytnete, jsou anonymní, a tudíž nelze zjistit jakoukoliv vazbu mezi vyplněným webovým formulářem a konkrétní osobou. Výsledky vám přineseme do konce roku – opět jako prvním – v rozsáhlém materiálu na stránkách magazínu XMAG.

Díky za váš čas a pravdivé odpovědi
MUDr. Pavel Kubú

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*