Rytmus hľadá režiséra svojho videoklipu

Víazná snímka sa stane
videoklipom vysielaným v televízii a jej autor získa odmenu
Konkurz na režiséra nového Rytmusovho klipu začína 2. augusta a trvá do 29. augusta
Nádejní autori môžu svoje diela umiestni na jednom z portálov Youtube.com, Pokec.sk
Free.sk a prelinkova ich na oficiálnu stránku www.t-musiccity.sk, kde sa zaregistrujú. Počet
videí od jedného režiséra nie je obmedzený, avšak jeden autor môže posla maximálne jedno
video denne.
Videoklip musí by hraný a teda natočený na audiovizuálne zariadenie (kamera,
fotoaparát, telefón a pod.). Počítačové animácie alebo iné animačné techniky môžu by použité
len ako doplnok. Motív a obsah klipu ponecháva Rytmus na osobnom cítení každého autora.
Nemôže sa v ňom však objavi násilie, drogy ani zbrane. Zábery zároveň nesmú nikoho
ani obsahova časti už existujúcich klipov Rytmusa alebo Kontrafaktu.
Víazné video si vyberie sám Rytmus. Jeho autor získa 1500 € a zaradí sa
oficiálnych videoklipov populárneho rapera. V poradí druhé a tretie najlepšie
ich tvorcom slúchadlá značky Skullcandy. Prví piati zároveň získajú originálne CD Kral
s Rytmusovým

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*