Million Marihuanna March po prvý raz na Slovensku!

Objektívne informovanie verejnosti o problematike ľahkých drog, upriamenie pozornosti na lekárske využitie konopy siatej, podpora “street art” – pouličného umenia a umeleckej sebarealizácie mladých – to sú len niektoré z cieľov podujatia Million Marihuanna March – Bez Strachu.

Million Marihuanna March má dlhoročnú tradíciu a koná sa pravidelne v každú prvú májovú sobotu vo vyše 200 mestách na svete. Jeho slovenskú čas organizačne zabezpečuje tvorca informačného a diskusného servera kyberia.sk Daniel Hromada v spolupráci s občianskymi združeniami DiveRzita, Cannabia – Zelený svet a neinvestičným fondom Prečo nie konope?

Súčasou programu podujatia Million Marihuanna March budú vystúpenia popredných slovenských a českých DJov (Larry, Vec, Skank, Im:Cyber) a hudobných skupín a projektov (Mango Molas, Marcus Niemczyk, ZZUB), projekt “paint-your-poster” spojený s verejnou výstavou vytvorených diel, čajovňa pod holým nebom a internetový telemost medzi demonštráciou v Prahe a Bratislave.

Projekt Millenium Marihuanna March má za cieľ oslovi širokú verejnos a otvori diskusiu na tému “Dekriminalizácia marihuany v kontexte ľudských práv a slobôd pred vstupom Slovenska do Európskej únie”.

Pre bližšie informácie kontaktujte:
mmm@kyberia.sk
web: http://mmm.kyberia.sk
web celosvetového koordinačného centra cures-not-wars: http://www.cures-not-wars.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*