Hrad Beckov 2003 – vyjadrenie usporiadateľov.

Do 20:00 prebiehalo všetko hladko a bez najmenších problémov. Od 20:00 začal prichádza dav ľudí, keĎže bolo avizované zľavnené vstupné do 21:00 a bol oň veľký záujem. Vzhľadom na to, že hrad Beckov je národná kultúrna pamiatka, možnosti sú obmedzené. Jedinou prístupovou cestou na nádvorie hradu je úzky chodníček, na ktorom prebiehal aj predaj a kontrola vstupeniek, čím sa celý priebeh vstupu návštevníkov spomalil. Všetkým tým, ktorí sa kvôli náporu nedostali na rad do 21:00 hod., sa preto ospravedlňujeme!
Takisto umiestnenie mobilných WC bolo možné jedine pod hradom, transport kabínok na nádvorie nie je možný, preto sme museli povoli voľný pohyb aj mimo areálu, čím však vznikali mnohé výhody pre účastníkov, mohli si zbehnú k autu, do miestneho pohostinstva…takže človek mal pocit, že akcia je vlastne v celom Beckove. Prístupová cesta bola počas celého večera maximálne vyažená kvôli vstupu aj výstupu návštevníkov.
Ospravedlňujeme sa aj za výpadky prúdu, ktoré spôsobili krátke pozastavenie vpúšania do areálu.

Za zmienku stoja informácie o počasí, ktorého predpoveĎ bola časté prehánky a búrky na celom Slovensku, takže očakávaná návštevnos bola menšia ako reálna. Organizácia v týchto podmienkach bola maximálne dotiahnutá, no takýto nápor ľudí už zrejme nie je nádvorie hradu s jednou prístupovou cestou schopné poja.

Vzhľadom na veľký záujem v budúcnosti plánujeme priestory rozšíri o horné nadvorie a takisto prístup návštevníkov zabezpeči pre väčšie počty. Tento ročník zaznamenal oproti minulému roku až trojnásobný počet návštevníkov. Celkový počet osôb, ktoré sa prišlo na hrad Beckov pozrie bolo 1700.

Všetky problémy, ktoré akciu sprevádzali, sú daňou za to, že sa akcia mohla kona v lukratívnom prostredí národnej kultúrnej pamiatky. Myslíme si však, že bohatý program plne vynahradil všetky negatívne javy.

Na pódiu sa predstavil nemecký dj Dave Navarro, za účasti česko-slovenskej djskej špičky Michael Burian, Tráva, Toky, Dodoman, Boss…Títo hudobne štýlovo rôzni dj-i hrali na jednom pódiu. Aby si na chu prišli všetci návštevníci, line up bol upravený tak, že jednotlivé štýly sa striedali počas celého večera.

Oproti minulému roku sa predåžil čas trvania akcie, čím vznikol priestor pre viac dj-ov. K dispozícii bol väčší počet barov, takisto bolo viditeľné zlepšenie kvality kočovnej čajovne oproti minulému roku. Pribudol tiež stánok s oblečením, za zmienku stojí, že to boli horúce veci z Anglicka, privezené deň pred akciou. Kto si nestihol stánok pozrie, má možnos vidie tieto veci v predajni Storm v Auparku.
Obrovský úspech zaznamenala ohňová show, ktorá rozprúdila atmosféru priamo v strede tanečného parketu medzi davom ľudí.

Celkovo akciu hodnotíme ako úspešnú, spokojnos je tak na strane usporiadateľov, ako aj na strane umelcov a návštevníkov.
PoĎakovanie patrí všetkým, pretože akcia prebehla bez incidentov, v skvelej atmosfére a s kľudným odchodom všetkých účastníkov.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*