Aquabeatz N.Z.-DJ BLAME -profil

Blame ( 720/UK):

Príchodom do Lutonu zo severnej časti Londýna, v neskorých 80-tich rokoch,
Conrad Shafie našiel so svojím kamarátom zo školy Tonym Justice zázemie
k ich spoločnej láske k hip-hopovej a housovej hudbe. KeĎ Tonyho jeho
hudobné skúsenosti priviedli do lokálneho nahrávacieho štúdia, jeho prvou
myšlienkou bolo pozvanie Conrada. Conrad aka Blame sám hovorí : „Po pár
dňoch motania sa po štúdiu a pohrávania sa s mixpultom som vedel, že
robenie a nahrávanie hudby je to čo chcem robi po po celý zvyšok môho
života.“
Pokračovaním týchto skorých experimentov, dvojica čoskoro pripravila
track na vinyl s názvom „Death Row“, ktorý vydal lokálny label „Chill
Records“ a dalo by sa poveda, že toto bol prvý krok k jeho drum and
bassovej kariére. Blame naĎalej pokračoval trávením takmer celého svojho
voľného času v nahrávacom štúdiu a prvú kópiu svojej vlastnej sólo produkcie,
skladbu pod názvom „Music Takes You“, zasiela do labelu „Moving Shadow“.
Skladbu bolo možné najprv poču v pirátskom rádiu, v kluboch a s oneskorením
vydaním hotového releasu po vyčistení niektorých samplov sa skladba dostáva
hneĎ do prvej 40 najúspešnejších trackov v krajine. V retrospektíve si
na to Blame spomína : „Jednoducho som si v jeden deň v štúdiu zobral
pár samplov z kazety a o pár mesiacov ten istý track bol jedničkou v
tanečnom rebríčku. Pamätám si, že som si v tom čase myslel aké jednoduché
je robi dobrú hudbu, ktorá sa stane veľmi rýchlo hitom.“
Po niekoľkých rokoch, Blame znovuobjavil svoju cestu v experimentovaní
a skladba „Nocturnal“ z roku 1994 bola obnovená použitím rôznych počítačových
efektov. Nasledujúci vynil pre Moving Shadow „Neptune“ bol možno najviac
rozhodujúci pre jeho Ďalší hudobný rozvoj: Nahrávka sa pomaly rozvíja
do techstepu, pomedzi to sú použité série filtrov, sekané basy a breaky
striedajúce sa s pomalým tempom.
Koncom toho istého roka, po úspešných výsledkoch v Moving Shadow sa Blame
dostáva do Good Looking crew, ktorú zastrešuje LTJ Bukem. Conrad vysvetľuje
: „Chcem sa dosta na takú úroveň, kde by som mohol robi čokoľvek. Chcem
aj naĎalej spolupracova s Moving Shadow a zároveň som potreboval násj
niečo, čo by ma znovu osviežilo a onovilo moju tvorbu. čo mi ponúklo
Good Looking bola schopnos robi hudbu akú chcem bez akýchkoľvek dohôd“.
Jeho prvý singel pre tento label rozvádza jeho predchádzajúcu tvorbu,
Ďalšie boli prezentované v Logical Progression sérii. Album ukazuje na
jeho šikovnos v mixovaní a obsahuje veľa nového materiálu s jazzovými
prvkami v plnom efekte s trackmi ako „360° Click “ a „Solitude“. Sám
tvrdí, že do jazzu je úplne zbláznený a je to preňho paralelná cesta
v drum and basse, trénovaním seba samého v technike, skladaní rôznych
štýlov bez akéhosi formálneho tréningu, vydaním vynilu a konečne prezentovaním
tej hudby. Každá hudba, v ktorej mohol skúša niečo nového, bola preňho
ako stvorená.

Ďalší Conradov track na Logical 2 „Cuban Lynch“ bol prvým releasom na labeli
„720°“. Tento label založil Blame v roku 1997. „720° je akýmsi mojím pohľadom
na drum and bass” vysvetľuje Blame, „všetko o čo sa pokúšam je da ľuĎom
šancu, aby mohli naoyaj robi hudbu bez akýchkoľvek tendencíí škatuľkovanie
či foriem.Prichádzajú ku mne ľudia, čo sa zasekli vo svojej tvorbe a potrebovali
vyskúša niečo nové ale aj takí, ktorí potrebovali pretrhnú vo svojej tvorbe
akési putá a oslobodi svoju myseľ pri tvorení”. Už od svoho prvého releasu
si tento label spravil meno jedného z najzaujímavejších netradičných labelov
pochádzajúceho z tábora Good Looking a so svojím “Progression Session 2”
získava tento label čoraz vyššiu reputáciu, zachovávajúc si svoju elketrizujúcu
energiu v podaní tvrdších beatov. Výsledkom sú kolekcie skladieb s ich vlastnou
jedinečnou príchuou. Ak si vyberiete tento label, môžete si by istí, že
v ňom nájdete takmer čokoľvek a nikdy neviete čo bude Ďalšie.
Medzičasom, Blame vydáva svoju vlastné EP „Between Worlds“ začiatkom roka 1999.
Z experimentovania v „Between Worlds“ k uahanému jazzu v „Altered Course“
až po zúrivú rýchlos v „Mechanism“ s nezastaviteľnými groove a sci-fi samplami.
„Mechanism je ako industriálna mašina, ktorá akoby stmeľovala údery do jedného
celku“ , tvrdí Blame, „naozaj robotické zvuky prenikajúce z veľkého sveta okolo
nás.“ Podobné zvuky ako v Mechanism sa zjavujú aj v Ďalšom vývoji lableu 720°
a prechádzajú ešte do tvrdších zvukov. „Chcel by som vyda Ďalšie skladby podobné
ako Mechanism, pretože sa v nej križuje viac štýlov drum and bassu a pre mňa
je ro výzva do bodúcnosti“, komentuje Blame.
Takmer celý rok 1999 sa Blame sústreĎuje na propagáciu svojho labelu. Vyvrcholením
je „Two Revolutions“, dvoj cd obsahujúce veci z minulosti, prítomnosti ale
aj budúcnosti nových ale aj známych producentov z labelu 720°. „Od okamihu
ako som založil tento label, bolo presne toto, čo som chcel spravi“ , vysvetľuje
Blame, „sú dva spôsoby ako sa pozera na hudbu, tá z minulosti a tá do budúcnosti
a to je to čo sa snažím v tejto kompilácii ukáza“. Po už takomto vybočení
z klasických koľají drum and bassu, Blamova vízia pokračuje s rozširovaním
labelu 720° popri jeho samotnom hudobnom vývoji a postupne si buduje svoju
silnú pozíciu medzi top UK producentami v drum and bassovej komunite. „Mám
veľmi veľa ideí a nových myšlienok v mojej hlave“, priznáva Blame „toľko trackov,
ktoré mám teraz v myšlienkach, až je niekedy problém kde zača, ale drum and
bass je časou môjho života…som teraz na mojej životnej ceste tam, kde by
som chcel osta tak dlho ako to bude možné a venova drum and bassu čo najviac
času“
http://www.breakbeat.co.uk/features/blame.html tu si môžete vypoču
jeho skoro hodinový set.
http://www.720-degrees.com/ tu sú oficiálne stránky labelu 720°
Preklad: djiabliq/dnb.sk

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*