Vyhlásenie Pohody k sťahovaniu festivalu Grape na trenčianske letisko

„Prvého decembra vyšla oficiálna správa o sťahovaní festivalu Grape na trenčianske letisko. O tomto
rozhodnutí ma informoval zástupca festivalu Peter Slameň na stretnutí jedenásteho novembra a šlo
o prekvapivý krok. Rok predtým totiž prebehlo stretnutie medzi členmi tímu Pohody a Grapeom, kde sme od
troch zástupcov festivalu – Jána Trstenského, Juraja Podmanického a Petra Slameňa – dostali prísľub, že
do Trenčína Grape nepôjde. Vzhľadom na osobné i profesionálne vzťahy so všetkými troma sme nemali
dôvod pochybovať, že svoj sľub dodržia.

Naša dohoda sa zakladala na debatách vedených od šiesteho novembra 2019, v rámci ktorých aj
organizátori Grapeu viackrát deklarovali, že toto riešenie je najhorším možným a môže oba festivaly
poškodiť. Dôvodov je viac, najzreteľnejším je identita festivalov. Vo festivalovej Európe neexistuje podobná
situácia, kedy by dve najväčšie podujatia krajiny s podobným žánrovým nastavením boli na jednom mieste.
Nenastala by ani na Slovensku, ak by všetko šlo podľa elementárnej logiky a štandardnými postupmi.
Grape si napokon nevybral jediné možné riešenie, ale to najjednoduchšie. Trenčianske letisko je po
štrnástich rokoch fungovania Pohody vybaveným miestom. Nebolo to tak od začiatku, do funkčnosti areálu
investovala Pohoda veľa času, energie a peňazí. Nastavila sa spolupráca s okolitými obcami i mestom
Trenčín. Keďže Grape si letisko vybavoval bez vedomia Pohody, respektíve s doslovným prísľubom, že do
Trenčína nepôjde, neprišlo ani k žiadnym rozhovorom o tom, ako by mala spoločná prítomnosť vyzerať.
Nevieme, ako si predstavujú Ján Trstenský, Juraj Podmanický a Peter Slameň prípadnú spoluprácu
s Pohodou, keď ešte pred príchodom do Trenčína Pohodu podviedli.

Ako promotéri fungujúci od roku 1997 si uvedomujeme, aké dôležité sú pre hudobnú scénu dobre fungujúce
kluby či festivaly. Preto Pohoda kluby i iné festivaly dlhodobo podporuje a spolupracuje s nimi. Dôležitou
súčasťou scény sú vzájomná súdržnosť a dôvera. Grape tieto základné princípy porušil a preto sa od neho
ako Pohoda musíme, žiaľ, dištancovať. Nikdy neplatilo tak ako teraz, že Pohoda a Grape sú úplne iné
festivaly. My kráčame ďalej svojou cestou.“

Michal Kaščák

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*